این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد          قالب ارائه سخنرانی                   قالب ارائه پوستر          


برای دانلود قالب ارائه پوستر
اینجا کلیک کنید

                تلگرام                

FD2017@


               اینستاگرام             

اطلاع رسانی > اخبار >
.: اخبار

اپلیکیشن هفدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها...

برای دانلود نسخه اولیه اپلیکیشن هفدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها به قسمت اطلاع رسانی وب سایت مراجعه نمائید...

 برای دانلود نسخه اولیه اپلیکیشن هفدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها به قسمت اطلاع رسانی وب سایت مراجعه نموده یا اینجا کلیک نمائید.


بازگشت1396/03/10